Rutsborgsskolan, Lomma

Entreprenadform: General
Typ av byggnad: Skola
Årtal klart: 2013
Beställare: Lomma Kommun
Byggstatus: Färdigställt

I slutet av sommaren 2012 började vi bygga ut Rutsborgsskolan med bland annat ny matsal, bildsal och sex nya lektionssalar.

Befintliga salar och skolans planlösning ändrades. Byggnationen gjordes för att få plats med den ökade andelen högstadieelever i området. Bygget pågick under tiden skolans ordinarie verksamhet höll igång, vilket innebar höga krav på arbetsmiljön. Bygget stod klart i juni 2013 med en nöjd kund som resultat