Ormstaket i Smygehuk

Ormstaket i Smygehuk – byggnation av huggormstaket

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Nybyggnad
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2019
Beställare: Trelleborgs kommun
Byggstatus: Färdigställt

Ormstaket i Smygehuk

Treanos byggserviceavdelning i Trelleborg har byggt ett huggormstaket vid Fyren i Smygehuk för Trelleborgs Kommuns räkning.

Anledningen till att man gjorde staketet var att kommunledningsförvaltningen i Trelleborg ville försöka utestänga huggormar från turistområdet vid Smygehuk. Precis väster om hamnen finns en livskraftig koloni med huggormar. De hade sedan en tid innan staketet kom till en tendens att flytta sig öster ut, in mot Smygehamns samhälle. Men med ett stängsel i kombination med insamling under tidig vår är kommunens förhoppning att mötet mellan huggormar och turister ska minska. Man gör nu årliga inventeringar för att se till att ormarna håller sig på rätt sida av staketet.

Huggormstaketet sträcker sig längs en gångväg ned mot havet i Smygehuk.

Huggormstaket är en byggteknik som ser ut som sicksackmönstret på en huggorms rygg. Staketet har en total längd om 190 meter och består av 3 mm bockad cortenstål.

Arbetet påbörjades i januari 2019 och efter drygt två månader stod staketet färdigt för nyttjande i mars 2019.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Treano Byggservice i Trelleborg: Kontakt

Information huggorm

Vuxna huggormar blir vanligen upp till 65 cm, men enstaka exemplar på drygt 100 cm har påträffats i Sverige.

Honan blir ofta större än hanen och är som regel brun- eller rödaktiga med mörkare brun teckning. Många hanar är mycket kontrastrikt tecknade och ofta ljust grå med intensiv svart teckning. Även helt svarta individer kan lokalt vara vanliga.

Bandet på ryggen kan vara rakt, uppbrutet i fristående trekantiga fläckar, men också vara svagt utvecklat eller saknas helt.

Namnen på huggorm (Vipera berus) från det latinska namnet vipera som just betyder huggorm. Alla svenska ormar är fridlysta. Enligt miljöbalken är det förbjudet att inom landet döda, skada, fånga eller på annat sätt insamla vilt levande exemplar av alla svenska ormarter.