Kv. Ljusåret 4 B och C, Lund

Entreprenadform: General
Typ av byggnad: Industri
Årtal klart: 2015
Beställare: Lundafastigheter
Byggstatus: Färdigställt

Ombyggnad av hus B och C inom Kv. Ljusåret 4 

Ombyggnation av byggnad B och C inom Kv. Ljusåret 4 i Lund, beläget på Råbyvägen 33. I byggnad B får internposten ny lokal, bilcentralen flyttas in från byggnad C och verkstadsverksamheten får nya kontor och lunchrum. Elen anpassas till ny planlösning samt nytt brand- och inbrottslarm installeras.

I byggnad C anpassas planlösning och medför nya kontor till tryckeriverksamheten, ny matsal, nya omklädningsrum med dusch- och bastumöjlighet. Tryckeriet målas och fräschas upp. Byggnaden blir även bättre ur tillgänglighetssynpunkt med ny entré och handikapphiss.

Hela ombyggnaden stod klar i början av november 2015.