Hyresgäst åt Brännborn Fastigheter

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Nybyggnation av kontor, lager
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2020
Beställare: Brännborn Fastigheter AB
Byggstatus: Färdigställt

I oktober 2019 sattes första spadtaget av vår Helsinborgsavdelning till det som skulle bli en nybyggnation av kontor, industri, lagerlokaler åt Brännborn Fastigheter och deras hyresgäst Nile AB.

Fastigheten är byggd på en stålkonstruktion som är beklädd med isolerade sandwichpaneler i olika kulörer. Det har även anlagts rabatter, gräsmattor, asfalterats och gjorts p-platser.

På taket sitter 450 solcellspaneler som kommer att kunna ge ca 132 000 kWh/år.  

Efter ett gott samarbete med såväl beställare som underleverantörer stod fastigheten färdig för inflyttning i November 2020.