Gertrudsgårdens Förskola, Trelleborg

Entreprenadform: General
Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Årtal start: 2018
Årtal klart: 2019
Beställare: Trelleborgs Kommun
Byggstatus: Färdigställd
Pris: 39,3 Mkr

Byggservice i Trelleborg har fått i uppdrag att göra en Om- och tillbyggnad av förskola, samt ny utemiljö.

Arbetet påbörjades i mars 2018 och beräknas vara klart juli 2019.