Bilia Jägersro, Volvohuset

Entreprenadform: General
Typ av byggnad: Kommersiella
Miljöprofil: Guld
Årtal start: 2015
Årtal klart: 2016
Beställare: Bilia Personbilar AB
Byggstatus: Färdigställt
Pris: 22,9 Mkr

Om-och tillbyggnad av bilhall och verkstad

Erlandsson Bygg i Syd:sentreprenadavdelning fick i uppdrag av Bilia Personbilar AB att bygga till deras verkstad samt bygga om deras bilhall.
Verkstaden bestod av en tillbyggnad för ca åtta verkstadsplatser samt ombyggnad av befintlig. Nya liftar etc. monterades. Bilhallen byggdes om med nya ytskikt och kontor till säljarna. Vi byggde även en ”Jewelbox”.
Efter ett gott samarbete med såväl beställare, underentreprenörer och leverantörer stod lokalerna anpassade för såväl verkstad och bilhall klara till sommaren 2016.