Oskar Sundberg

Oskar Sundberg heter jag och min start i branschen började 2014 på Lunds Tekniska Högskola inom Byggteknik med Arkitektur, en treårig högskoleingenjörsutbildning med mening att få en helhetsförståelse för hela byggprocessen.

Kontakten med min kommande arbetsplats kom under min sjätte och sista termin på universitetet under MässING, skolans ingenjörsmässa i Helsingborg. Jag möttes av ett familjärt och växande företag med viljan att ta hand om sina medarbetare, något jag nu själv kan intyga också är riktigt!

Under mitt första möte fick jag också berättat om deras Traineetjänst, något som ger en eftertraktad möjlighet att starta karriären med mycket bra förutsättningar. Med både en handledare och mentor får du arbeta inom tre olika arbetsområden – Kalkyl, Inköp och Produktion.

Idag, fem månader in, sitter jag ute i produktionen på ett projekt på Jägersro i Malmö där vi utför om- och tillbyggnad för Hedin Bil. Jag kom in i projektet efter källaren gjutits och fick bli en del av projektet vid påbörjat arbete i markplan. För att lära mig processen från start till slut inom produktionen ska jag under min traineeperiod vara med på ett till projekt från start.

Arbetet är mer varierande än jag kunde tänka mig innan jag började. Exempelvis innebär ”att ha hand om inköp” allt från en liten skruv till att mängda för stora moment. 

Eller ”vilka arbetssysslor som behövs utföras” innebär allt från mina egna uppgifter till att planera för snickarnas arbete, samtidigt som det ska samordnas mellan alla underentreprenörer som också är på bygget. Varje moment som utförs måste helt enkelt tänkas igenom noggrant innan det utförs, såväl arbets-, konstruktions- som samordningsmässigt.

Är du byggnadsingenjörsstudent eller nyexaminerad är mina tips till att komma ut i produktionen, vara nyfiken, engagerad och våga fråga. Det handlar inte bara om att lära från dina chefer, utan från vem som helst på arbetsplatsen som tros veta svaren på dina funderingar. En utmaning är att det tar tid att lära sig hela processen, det gäller alltså att ta tillfället i akt och vara på hugget när olika moment skall göras. Utmaningarna gör bara arbetet roligt och mycket lärorikt!

/ Oskar Sundberg