Liza Mårtensson

Mitt namn är Liza Mårtensson och som 19 åring flyttade jag ifrån min lilla hemstad Sölvesborg till Malmö för att läsa till byggnadsingenjör vid Malmö Högskola.

2017-01-24

Nu, närmare fem månader efter att jag började är det dags för mig att byta uppgifter, från kalkylator till arbetsledare. Min tid på kalkyl har varit väldigt intressant och jag lärt mig oerhört mycket. Under mina sista månader har jag fått ha hand om några egna projekt och helt själv fått sköta allt ifrån platsbesök med underentreprenörer, till skapandet av en kalkyl som jag även fått presentera under en kalkylgenomgång med mina chefer. Detta har såklart varit väldigt roligt, jag har upplevt stort förtroende från mina kollegor och även från beställare och underentreprenörer.

Tiden på kalkyl har i sin helhet varit både roligare och mer spännande än vad jag hade förväntat mig. Något jag dock tror kunde underlättat mitt arbete på kalkyl, hade varit om jag fått vara ute i produktionen och skaffat mig lite erfarenhet innan. Detta hade gett mig en ökad förståelse för tider och kostnader som man som oerfaren annars lätt missbedömer. Denna insikt har gjort mig väldigt sugen och nyfiken på min kommande roll som arbetsledare.

Projektet jag ska ut på som arbetsledare ligger i Trelleborg, detta har gjort att jag nu bytt kontor från Malmö till Trelleborg, vilket känns spännande. Själva projektet är en om- och tillbyggnad av en förskola. Det känns som ett mycket spännande projekt då det innehåller allt ifrån nyproduktion till renovering och anpassning av befintliga byggnader. Vi har precis etablerat oss ute på byggarbetsplatsen så inom kort kommer jag flytta ut från kontoret och in i boden ute på plats.

Vår beräknade byggtid är cirka ett år så jag kommer att hålla er uppdaterade gällande detta projekt.

Att som nyanställd redan tidigt få ta mycket eget ansvar är stimulerande och viktigt för att man ska utvecklas, men det är samtidigt väldigt viktigt att våga be om hjälp av mer erfarna kollegor så fort man känner sig osäker. 

På kalkyl-avdelningen har man högt till tak och ett mycket bra arbetsklimat mellan kollegor, vilket ger alla förutsättningar för att arbetet ska bli såväl roligt som lärorikt.

2017-05-10

Jag är för närvarande på ett projekt i Trelleborg, vilket jag nu tänkte berätta lite mer om. Projektet gäller en om- och tillbyggnad av en förskola i Trelleborgs kommun. Där finns tre befintliga byggnader från 1800-talet, vilka ska renoveras och kopplas samman med tre nybyggda hus. 

Fortsättningsvis kommer de tre befintliga husen kallas hus 11, 12 och 13. Vi är för tillfället 16 personer på plats fördelat på bygg, murare, markarbetare, VS, rivare och plåtslagare, samt jag själv (arbetsledare) och min handledare (produktionschef). Just nu håller vi på i alla de befintliga husen. 

I det vi kallar för hus 12, vilket är en gammal prästbostad i två plan, vi håller på att isolera och armera för att gjuta en ny platta på mark inne i det befintliga huset. Detta gör vi för att vi under det tidigare trägolv som låg där hittade flera meter av sand som höll en hög relativ fuktighet. 

Detta fanns alltså risk för mögelangrepp om vi skulle lägga en linoleummatta på som det var tänkt. Så vi har med hjälp av sugbil sugit ut cirka 60 ton sand och därefter fyllt upp med makadam och isodrän för att få en fungerande lösning med linoleummattan. I hus 11 håller vi på med samma moment med isolering och armering som i hus 12, så även här skall det gjutas en ny platta.

I hus 13 håller vi just nu på att byta ut alla takbjälkar till nya kerto-balkar och även mura upp nya remstycken (upplag på ytterväggarna) till balkarna. Detta för att de balkar som fanns var mycket bristfälliga gällande bärighet och detta tak skall ta en del av lasten av ett nytt tak som ansluts.

Denna procedur med byte av takbjälkar har vi tidigare gjort även i hus 11. På två av de nybyggda husen är väggarna uppmurade, taken brädade och pappade, och i ett av dem håller vi just nu på att montera fönster. Arbetet med formning för att kunna gjuta plattan till det tredje och sista nybyggda huset är i full gång. Så här är full fart kan man minst sagt säga.

Jag trivs jättebra, det är ett väldigt roligt projekt och det händer alltid något. Jag känner att jag som ny i branschen har väldigt mycket att lära just ute i produktionen. Som tur är har alla varit väldigt hjälpsamma och förklarar mer än gärna hur de gör grejer. Inför att jag skulle ut i produktionen var jag ganska nervös, framförallt på grund av allt snack om att det är ”tufft för tjejer i byggbranschen” och visst, det är en viss jargong bland hantverkarna men det är inga problem. Jag trivs som sagt jättebra och har väldigt roligt med alla på plats.

/ Liza Mårtensson