Jacobsskolan, Hässleholm

Entreprenadform: General
Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Årtal start: 2018
Årtal klart: 2020
Beställare: Hässleholms Kommun
Byggstatus: Pågående
Pris: 105 Mkr

Göinge Bygg en del av Erlandsson i Hässleholm arbetar med en stor om- och tillbyggnad av Jacobsskolan på 12 000 kvm invändig renovering, 6000 kvm tak omläggning, fönster byte, nya vindfång, ny matsal samt rivning av byggnad på 300 kvm som vi i dagsläget har vår etablering i.