Gym Valengallerian, Trelleborg

Entreprenadform: Total
Typ av byggnad: Sporthall
Årtal start: 2018
Årtal klart: 2018
Beställare: Skandia Fastigheter Trelleborg KB
Byggstatus: Färdigställt
Pris: 10 Mkr