Utbildning i Krishantering

Treano har under våren genomfört ett antal övningar i och om krishantering och krisberedskap ute på våra byggarbetsplatser.

Det är svårt att förbereda sig på en krissituation och av den anledningen är det desto viktigare att lyfta ämnet till diskussion. Dels för att förbättra våra rutiner, men även för att veta hur vi kan ge krisstöd på bästa sätt när det som inte får ske trots allt händer.

Vi upplever att detta är något vi alla vinner på att vi känner oss lite mer säkra ifall en krissituation skulle uppstå.

Vi hoppas att detta även kan vara till inspiration för andra företag att också införa det.

Vill ni läsa mer om vårt KMA arbete besök: https://www.treano.se/om-oss/kma/

Här har vi satt ihop ett litet hopklipp från övningen. Överst en kortare variant på 1 minut och underst en lite längre.

Utbildning i Krishantering – 1 min
Utbildning i Krishantering – 3 min

Tillsammans utvecklar vi branschen mot vår nollvision – inga olyckor på våra arbetsplatser!