Treano och LFM30

Idag, 2021-02-17, släpper LFM30 en pressrelease angående lanseringen av sin metod för att klimatberäkna och redovisa anslutnas klimatlöften.

Vi är stolta över att Treano Bygg AB är en av de anslutna företagen. Vår miljö- och hållbarhetschef, Cecilia Truedsson, ansvarar för implementeringen av LFM 30 för Treano.

LFM30 är ett lokalt, branschdrivet initiativ för att skapa en geografisk spelplan som påskyndar bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdrivet och stöttas bland annat av Byggföretagen, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för hållbart byggande samt Malmö stad.

Samtliga deltagare förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på såväl företags- som projektnivå samt redovisa resultaten. Det övergripande målet är att nå klimatneutralt byggande år 2030 och klimatpositivt byggande 2035.

LFM30:s metod för klimatbudget. Steg 1 är att göra en klimatberäkning för bygg- och användningsskedet. Därefter upprättas en handlingsplan med klimatförbättrande åtgärder (steg 2) som krävs för att uppnå fastställda målgränsvärden (max utsläpp av växthusgaser – steg 3). Först när målgränsvärdet är uppnått kan man gå över till steg 4 som består av återbetalning genom negativa utsläpp. Under byggnadens hela livslängd görs löpande kontroller för att balansera och redovisa förändringar (steg 5).

Ni kan läsa hela pressreleasen här:

 För mer information besök: https://lfm30.se/resultat-och-klimatredovisning/

Cecilia Truedsson, Miljö- och hållbarhetschef Treano Bygg AB